Eliminació de nitrats i arsènic a l’aigua

 

Taxa de producció d’aigua superior al 95%.

Serveis

Financem i operem el vostre sistema de tractament

PAY PER LITER

El client només paga l'aigua tractada que rep, a canvi d'una tarifa mensual, sense una inversió prèvia.

OPERACIÓ

Personal propi per controlar el funcionament del sistema, durant tot el període del contracte.

MANTENIMENT

Manteniment preventiu i subministrament dels equips necessaris per al bon funcionament del sistema.

TRANSFERÈNCIA

A la fi del contracte, la propietat del sistema de tractament es transfereix a l'usuari.

Aigua sense arsènic i nitrats

Taxa de producció d’aigua superior al 95%.

Solucions modulars iGLOO muntats en contenidors

La tecnologia patentada de nitrats i eliminació d’arsènic a l’aigua es denomina UFBAF (filtre biològic airejat de flux ascendent), és un procés de filtració ecològica basat en processos naturals desenvolupats per microorganismes que modifiquen els compostos químics. Els microorganismes ja es troben naturalment en les aigües a tractar i el que fem és afavorir un entorn adequat per al seu desenvolupament. El procés pot ser aeròbic o anaeròbic segons els contaminants a tractar. Els nitrats s’eliminen mitjançant una reducció biològica, en condicions anaeròbies, amb l’aportació d’una font externa de carboni, transformant el nitrat a gas nitrogen i alliberant-lo a l’atmosfera. L’arsènic s’elimina mitjançant l’oxidació biològica, sota condicions aeròbiques, és a dir, amb el subministrament d’oxigen.