Empresa

Empresa

King Diamond ha desenvolupat les seves línies de negoci adaptant-les als canvis que s’han generat en la gestió del cicle integral de l’aigua.

Actualment, la línia de negoci de l’empresa és l’oferta de sistemes de tractament d’aigua.

Al servei dels sectors relacionats amb el cicle integral de l’aigua, que inclouen la captació, el tractament i la distribució de l’aigua.

King Diamond és una pime i l’equip humà que el compon entén que la flexibilitat, la professionalitat, la competitivitat i la capacitat de resposta són el nostre principal actiu, que intenten contracte a contracte, satisfer les necessitats dels nostres clients.