Empresa

Empresa

King Diamond, amb més de 45 anys d’experiència, ha desenvolupat les seves línies de negoci adaptant-les als canvis que s’han generat en la gestió del cicle integral de l’aigua.

Actualment, les línies de negoci de l’empresa són l’oferta i el finançament de sistemes de tractament sota el model de negoci “PAY PER LITER”.

Al servei dels sectors relacionats amb el cicle integral de l’aigua, que inclouen la captació, el tractament i la distribució de l’aigua.

King Diamond és una pime i l’equip humà que el compon entén que la flexibilitat, la professionalitat, la competitivitat i la capacitat de resposta són el nostre principal actiu, que intenten contracte a contracte, satisfer les necessitats dels nostres clients.