Política privacitat

Avís legal

L’empresa titular de www.kingdiamond.eu és KING DIAMOND, S.L., amb domicili a Ronda Can Macià, 23, 08810 Sant Pere de Ribes, número de CIF B65222994 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom XX.XXX , foli XXX, secció X, full BXXXXX.. Correu electrònic de contacte: contacto@kingdiamond.eu

Responsable: Identitat: KING DIAMOND, S.L.   CIF: B65222994   Adreça postal: Ronda Can Macià, 23, 08810 Sant Pere de Ribes   Telèfon: 711 771 842   Correu electrònic: contacto@kingdiamond.eu

 

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita a fi d’atendre les seves consultes i suggeriments. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.